måndag, augusti 27, 2007

Debatt-Fossing i farten igen... ;)

mitt inlägg i debatten om utbildning fick svar, dock inte från Jytte Guteland, utan från Solveig Kjörnsberg (s) och Karolina Johnson ordförande för s-studenter. Tyvärr hittar jag inte deras svar på nätet, men min replik på deras svar hittade jag... så varsågoda.. :)

______________________________________________________
Borås Tidning 25/8 2007

Att sänka kvalitetskraven är att lura eleverna
[Lör 14:24] DEBATT Först och främst vill jag tacka Solveig Kjörnsberg och Karolina Johnsson för deras svar, som jag fann stort nöje och intresse i att läsa. Med risk för att återigen trötta ut de båda damerna så vill jag bara förtydliga ett par saker från min ursprungliga artikel (BT 15 juli).

Jag valde att göra en jämförelse av antalet studenter i förhållande till kvaliteten på dagens högskoleutbildning och det uppfattas av Solveig och Karolina som att jag återanvänder funderingar som tydligen har återkommit från högerkretsar med jämna mellanrum.

Vad jag först vill klargöra är att min syn på utbildning och dess kvalitet i första hand ses ur studentens perspektiv, för det är därifrån jag har erfarenhet efter mitt arbete på studentkåren. Studentkåren, vars värderingar jag delar,?är en partipolitiskt obunden organisation och arbetar utifrån studenternas intressen och?behov, inte utifrån en partipolitisk utgångspunkt. Att jämföra mina åsikter med gamla moderata ministrars kan i och för sig vara underhållande för en del, men det tillför debatten föga om ni frågar mig.

Jag tror att alla som vill och är motiverade klarar av att läsa på högskola, men det förutsätter att de antas på rätt grunder och av rätt orsaker. Jag som jobbar i förskolan följer en läroplan där vårt uppdrag är att möta varje barn på dess egna nivå och stödja den fortsatta utvecklingen därifrån. Både genom att sätta barnet i planerade lärandesituationer och genom att se alla vardagliga situationer som en pedagogisk möjlighet.

Jag har fördelen att få jobba på det sättet, men jag betvivlar att det arbetssättet fungerar i en klass med 80 ingenjörer där vissa har läst upp till matte B och andra har ett par tre extra kurser i samma ämne.?Jag vänder mig inte mot mångfalden i högskolan, eller i någon annat sammanhang heller, vad jag vänder mig mot är att man sänker sina kvalitetskrav för att ge alla tillgång till högre utbildning.?Studenterna känner sig lurade och förnedrade av något som borde vara deras bästa tid i livet och det kan jag inte tolerera. När blev kvantitet viktigare än kvalitet? Ska studenter ta lån de får leva med i årtionden för att det ser bra ut i statistiken att vi har en hög procent akademiker i landet - fast de sedan hamnar direkt i arbetslöshet?

Är det moraliskt försvarbart att behandla människor på det viset? Det är några frågor som jag skulle vilja att Solveig och Karolina funderade på istället för att hitta en passande gammal moderat minister att jämföra mig med.

Och för att avslutningsvis besvara er fråga om när det avgörs vilka som är gjorda för högre utbildning...Det avgörs när de redan antagna studenterna ska prestera utefter de krav deras lärare har, det vill säga när de redan flyttat, skaffat sig studieskulder och räkningar. Vem ska rädda dem då? Var finns de politiska besluten som ger resurser för det?

Jenny Werneholm
__________________________________________________________

Inga kommentarer: